Energia electrică este silenţioasă, invizibilă şi cu potenţial letal.

Regula de bază este simplă: consideraţi toate cablurile şi echipamentele electrice ca fiind sub tensiune până când sunt testate şi se dovedeşte contrariul.

Pericole:
♦ Piese electrice neizolate;
♦ Linii electrice aeriene;
♦ Cabluri şi conexiuni prost izolate;
♦ Unelte şi echipamente electrice deteriorate;
♦ Utilizarea uneltelor electrice în mediu umed.

Înainte de a începe lucrul:
♦ Solicitaţi o autorizaţie de lucru (la medie şi înaltă tensiune) şi înţelegeţi cerinţele acesteia; întrebaţi dacă aveţi orice îndoieli / neclarităţi;
♦ Asiguraţi-vă că toate sursele de energie periculoase sunt izolate;
♦ Respectaţi toate cerinţele autorizaţiei.

Reguli generale de reţinut:
♦ Consideraţi toate cablurile ca fiind sub tensiune;
♦ Niciodată nu atingeţi cablurile suspendate, dar raportaţi supervizorului;
♦ Dacă nu sunteţi electrician calificat, nu încercaţi reparaţii electrice;
♦ Nu folosiţi niciodată echipamente electrice, în cazul în care aveţi mâinile ude sau sunteţi cu picioarele în apă;
♦ Dacă echipamentul electric scoate scântei sau fum, opriţi alimentarea şi raportaţi situaţia superiorului;
♦ Raportaţi imediat siguranţele declanşate. Acestea pot indica o supraîncărcare sau un scurtcircuit;
♦ Utilizaţi doar echipamente electrice adecvate şi autorizate; instalarea şi efectuarea reviziilor acestora trebuie realizată doar de către un electrician autorizat;
♦ Este obligatorie respectarea semnelor de avertizare instalate la punctele de acces la instalatţile electrice;
♦ Efectuaţi verificări vizuale ale ştecherelor, prizelor şi cablurilor – dacă observaţi orice deteriorare scoateţi-le imediat din funcţiune şi raportaţi imediat;
♦ Nu supraîncărcaţi prizele – utilizaţi doar un ştecher per priză!
♦ Niciodată nu trebuie să lucraţi la echipamente aflate sub tensiune;
♦ Toate echipamentele electrice trebuie să fie izolate, dacă sunt scoase din uz.

Electricitatea nu poate fi văzută, dar efectele sale pot fi dramatice!

Leave a Comment

Deschide chat
Aveti nevoie de ajutor?
Buna!
Cum va putem ajuta?
Powered by